Aplikant – przeważnie magister prawa, który odbywa aplikację adwokacką, komorniczą, notarialną, prokuratorską, radcowską, czy też sędziowską. Szkolenie aplikacyjne trwa od 3 do 3,5 roku. Ukończenie aplikacji pozwala na podejście do egzaminu zawodowego w danym kierunku. Aplikanci sądowi i prokuratorscy przechodzą zajęcia w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie