Archiwum – pomieszczenie oraz zbiór przedmiotów, które często mają charakter historyczny. W warszawie na przykład na ulicy Krzywe Koło 7 znajduje się Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, Archiwum Akt Dawnych przy ul. Długiej 7, czy też Archiwum Akt Nowych mieszczące się przy ul. Stefana Hankiewicza 1