Baśń - gatunek epicki bazujący najczęściej na folklorze ludowym. Baśń najczęściej opowiada historie niesamowite, o siłach nadprzyrodzonych, w których przewijają się rycerze, księżniczki i smoki.