Karol Bohdanowicz (29 XI 1864 5 VI 1947) - polski geograf, geolog. Autor ponad 200 prac naukowych z zakresu geologii. W 1921 roku mianowany na wykładowcę w Katedrze Stosowanej Akademii Górniczej w Krakowie. Od 1938 roku do śmierci był dyrektorem Państwowego Instytutu Geologicznego. Był także członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Akademii Nauk Technicznych. Odznaczony m.in. 1936 - Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta, oraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Polski Odrodzonej.