Daleka - Biorąc pod uwagę fakt, iż nazwa tej ulicy została nadana w 1896 roku, to można zrozumieć dlaczego była daleka. Ulica ta leży pomiędzy Grójecką i Raszyńską. Ongiś na tej ulicy zlokalizowana była Fabryka Urządzeń Zdrowotnych.