Nazwa placu odnosi się do Powstania Listopadowego 1830-1831. Było to powstanie skierowane przeciwko zaborcom Rosyjskim. Powstanie wybuchło w noc listopadową z 29 na 30 listopada 1830 roku, a zakończyło się 21 X 1831 roku. Do wybuchu powstania przyczyniło się łamanie postanowień konstytucji z 1815 przez Imperium Rosyjskie. Pierwszym dowódcą powstania był generał Józef Chłopicki. Do ważniejszych starć w czasie powstania zaliczyć można bitwę pod Stoczkiem, Kałuszynem, Wawrem, Białołęką, Olszynką Grochowską.