Barwniki - substancje zmieniające kolor jakiegoś materiału, lub nadające kolor materiałowi bezbarwnemu. Substancje te można podzielić na trzy grupy. Barwniki, laki i pigmenty. Barwniki to substancje pochodzenia naturalnego, bądź chemicznego która po rozpuszczeniu lub roztopieniu posiada właściwości barwiące. Lak to barwnik uzyskany z postaci stałej. Pigment to zmielona na proszek, z postaci stałej, substancja barwiąca. Całą paletę kolorów uzyskuje się z trzech podstawowych barw: czerwonej, niebieskiej i żółtej.