Białowieża - wieś leżąca nad rzeką Narewka, w powiecie hajnowskim, w województwie podlaskim. We wsi mieści się siedziba Białowieskiego Parku Narodowego. W Białowieży znajduje się również Białowieska Stacja Geobotaniczna należąca do Uniwersytetu Warszawskiego, jak też Europejskie Centrum Lasów Naturalnych, oraz Instytut Biologii Ssaków PAN. Najstarsze ślady obecności człowieka na tym terenie liczą około 5 tys. lat. Lecz wzmianki piane pojawiły się dopiero w połowie XVII wieku i dotyczą dworu królewskiego Władysława IV Wazy. Istnieją przesłanki aby twierdzić, iż w Białowieży podczas przerw w polowaniach bywali Zygmunt August i Stefan Batory.