Ulica ta była bliska dworca kolejowego. Określenie to używa się nie tylko do przedmiotów, ale i do ludzi, np. bliska rodzina czy bliscy przyajciele.