Babimost (Woj. Lubuskie) Miasto włączone do Królestwa Polskiego przez Władysława Łokietka. W 1397 roku Władysław Jagiełło nadał  Babimostowi prawa miejskie. W XVII wieku miasto dwukrotni spalone przez wojska szwedzkie. Do granic Polski powrócił Babimost po drugiej wojnie światowej.