Bataliony Chłopskie -  bojowa organizacja ludowa działająca na terenie okupowanej polski w okresie II wojny światowej. Pierwszym okręgiem batalionów był Okręg Warszawa Miasto