Batalion Miotła powstał w Warszawie wiosną 1944 roku wraz z Batalionami Zośka i Parasol. Dowódcą został major Franciszek Władysław Mazurkiewicz. Batalion wsławił się wieloma udanymi akcjami dywersyjnymi i sabotażowymi.