Mikołaj Bołtuć (1893-1939) szkołę oficerską ukończył w armii rosyjskiej. Po wybuchu w 1917 r. rewolucji bolszewickiej wstąpił do armii polskiej. W 1936 roku zostaje mianowany na dowódcę 4 Dywizji Piechoty w Toruniu. W 1938 mianowany Do stopnia generała brygady. W czasie kampanii wrześniowej 1939 dowodzi Grupą Operacyjną „Wschód”. 22 września 1939 roku ginie prowadząc atak na bagnety w okolicy Łomianek. Pochowany został na Wojskowym Cmentarzu na Powązkach w Warszawie