Wacław Borowy – (1890-1950)  Profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Krytyk literacki, historyk literatury. Pracował w Bibliotece Naukowego Towarzystwa Warszawskiego, Archiwum Akt Dawnych, Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, Departamencie Kultury i Sztuki.