Nazwa ulicy najprawdopodobniej pochodzi od wsi Borzęcin