Bułhak Jan – (1876-1950) Filozof, kompozytor, fotografik. Współzałożyciel Związku Polskich Artystów Fotografików. Autor kilku książek o fotografii. Wykonywał fotograficzną dokumentację między innymi takich miast jak Kraków, Wilno, Grodno, Zamość, Lublin,

Warszawa