Konstantin Ciołkowski (1857-1935) Rosyjski uczony, pionier astronautyki. Syn polskiego zesłańca. Nauczyciel matematyki i fizyki. Jego nazwiskiem nazwany został jeden z największych kraterów na księżycu.