Babinicz (Kmicic) postać z powieści Henryka Sienkiewicza pt. "Potop" (część trylogii). Narzeczony Oleńki Billewiczówny.