Leon Berenson (27 VII 1882 -  22 IV 1941) – Polski prawnik żydowskiego pochodzenia. Działacz polityczny. W okresie międzywojennym pracownik służb dyplomatycznych. Zginął w getcie warszawskim podczas II wojny światowej