Bramka - furtka, wejście na ogrodzony teren. Dziś często ogrodzone są poszczególne osiedla.