Arras – inaczej gobelin, tkanina dekoracyjna, której nazwę zaczerpnięto od nazwy miasta leżącego we Francji, gdzie znajduje się duży ośrodek zajmujący się produkcją tych tkanin.