Biografia – Szczegółowy opis całości życia wybitnych postaci. Biografia opisywana przez samego autora nazywa się autobiografią.