Chaber – roślina z rodziny astrowatych licząca około 550 gatunków, które można spotkać w Europie, oraz częściowo w Ameryce Północnej, Australii i Azji.