Gustaw Daniłowski (ur. 14 VII 1871  - 21 X 1927) Działacz niepodległościowy, publicysta, pisarz. Członek PPS i Związku Walki Czynnej. Wraz ze Stefanem Żeromskim był organizował Uniwersytet Ludowy i stowarzyszenie oświatowe „Światło”. Był radnym w radzie Warszawy. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości